, , , , ,

திருகோணமலை | வலுவிழக்கிறதா தமிழர் பலம் | கலாநிதி.சிறீ ஞானேஸ்வரன்

‘நாகத்தையும் தீயகுணமுடையவைனையும் ஒரு சேரக் கண்டால் தீயகுணமுடையவனிடம் இருந்து விலகியிருங்கள். நாகம் தனது தற்காப்புக்காக மட்டுமே தீண்டும். ஆனால் தீயகுணமுடையவன் எப்போதெல்லாம் தனக்கு வாய்ப்புக் கிடைக்கின்றதோ அப்போதெல்லாம் உங்களைத் தாக்கமுனைவான்’– கௌடில்யர் (சாணக்கியநீதி) பின்புலம்: 1.1 மாவட்டத்தின் உள்ளூராட்சித் தகவல்கள் திருகோணமலை Read More