, , ,

ஆளுமையில் எளிமை, சிறீ மிஸ்.. | முகில்நிலா

சிறீ மிஸ்.. நூலகம் சார் நண்பர்களிற்கு, தொல்பொருட்கள் சார்ந்து பயணிப்போருக்கு, இலக்கியம் பேசுவோருக்கு, சமூக முன்னேற்றத்திற்கு உழைப்போரிற்கு ஒரு மைல்கல். இந்தச் சமுதாயம் பெண்கள் பற்றி கட்டியிருந்த பழைய கட்டுக்களை அவிழ்த்தெறிந்த ஒரு யதார்த்தப் பெண்ணியத்தின் அடையாளம். காலங்கள் கடந்தாலும் நின்று Read More